Laat ons hoop voertuie aangekoop met belastinggeld is goed verseker!

Die is nie net Jan Alleman wat moet seker maak dat sy voertuig voldoende verseker is nie! Daar is groot hoeveelhede staatsvoertuie wat aan dieselfde en selfs verhoogde gevaar blootgestel is elke dag! Dit is veral ons polisievoertuie wat dikwels teen groot spoed bestuur moet word na plekke van gevaar en wat blootgestel is aan beide geweld, kriminele aktiwiteite en gevare op die pad!

Dit is ook belangrik dat die bestuurders van hierdie voertuie nie maar net goedsmoeds met die sleutels toevertrou word nie – maar dat daar gevorderde bestuursopleiding gebied word ten einde hierdie skade so ver moontlik te probeer voorkom!

Die fotos hierby toon aan hoe dikwels skade aan hierdie voertuie voorkom!

Posted on by jonckie

Comments Off on Laat ons hoop voertuie aangekoop met belastinggeld is goed verseker!

Comments are closed.