Proses begin vir aansoeke vir sekuriteitskameras na ooreenkoms tudden Vrystaat Landbou en Fidelity

 

Landbouverenigings en gebiedskantore van Vrystaat Landbou (VL) kan nou aansoeke indien oor kostes vir die oprigting van kamerastelsels in hul gebiede. Hiervoor het VL en Fidelity ADT, met wie daar in April 2019 ’n ooreenkoms begin is om misdaad voorkomend aan te spreek, ’n pro forma aansoekvorm ontwerp en kan kwotasies op dié manier aangevra word.

Volgens dr Jane Buys, Veiligheidsrisiko-analis van VL, gaan hierdie vorms binnekort aan landbouverenigings en gebiedskantore gestuur word. Dit moet aan VL, wat ook sy streke se veiligheidsverteenwoordigers daaroor sal inlig, teruggestuur word, waarna dit aan Fidelity ADT deurgegee word. ’n Fidelity-verteenwoordiger sal dit verder hanteer en deurgee aan VL se Veiligheidskomitee om met die betrokke landbouvereniging of gebiedskantoor te kommunikeer.

“Die rede vir hierdie proses is om seker te maak daar kan opgevolg word indien ’n probleem onstaan,” sê Buys. “Die doel is ook om toe te sien dat daar op papier van hele proses rekord gehou word, hoe dit vorder en of dit suksesvol afgehandel is.”

Volgens Jakkals le Roux, Voorsitter van die Landelike Veiligheidskomitee by VL, gaan aansoeke vir kamerastelsels in landelike gebiede vir eers konsentreer op nasionale-, primêre, sekondêre- en tersiêre paaie. Vir GPS lesings, moet die “grade, minute en sekondes” stelsel gebruik word, sê hy.

Kwotasies moet nie onnodig duur, met verkeerde of ekstra installasies, gemaak word nie. Veral waar sogenaamde duur Licence Plate Recognition kameras geinstalleer moet word, moet dit as ’n primêre toegang en uitgangsroete aangedui word.

Vir die invul van die aansoekvorm waar GPS punte benodig word, kan Google Maps gebruik word om die GPS lesing te bekom. Hier moet die “grade, minute en sekondes” stelsel gebruik word. Dit moet op die aansoekvorm aangedui word, asook watter elektriese kragpunt beskikbaar is en of daar dalk van sonpanele gebruik gemaak moet word.

  • Aansoekvorms en kwotasies vir befondsing van Agri Securitas het sy ’n eie prosedure en vorms wat voltooi moet word. Die landelike-beveiligingsplan, asook wanneer ’n inoefening plaasgevind het, vorm deel hiervan en moet via die streek se veiligheidsverteenwoordiger aan VL se Veiligheidskomitee gekommunikeer word. Dié komitee sal dit weer aan Agri SA deurstuur. Buys sê dit is ook belangrik om daarop te let dat landbouverenigings en gebiedskantore versekering moet bekom vir sulke kamerastelsels.

Posted on by jonckie

Comments Off on Proses begin vir aansoeke vir sekuriteitskameras na ooreenkoms tudden Vrystaat Landbou en Fidelity

Category: Veiligheid Tags :

Comments are closed.