Wat is ‘n verkeersbeampte se reg om my rybewys van my persoon te verwyder?

traffic enforcement roadblock

Vraag:

Ek is so pas gestop deur ‘n beampte. Hy het my gevra vir my Rybewys. Ek het dit aan hom getoon en wou dit bêre. Hy sê toe dat ek dit aan hom moet oorhandig . Ek het gesê nee….ek hoef dit nie aan hom te gee nie en sal al die nodige inligting vir hom gee wat hy benodig. Hy sê toe ” HY HET DIE REG OM MET MY RYBEWYS WEG TE LOOP NA SY VOERTUIG EN EK MOET DIT OORHANDIG anders oortree ek die reg. Ek dink nie dit is reg nie. Hy het toe na sy voertuig geloop en my in my kar laat wag vir ongeveer 10 min en weer terug gekom met my lisensie. Tree hierdie persoon korrek op en het hy die REG om my rybewys van my persoon te verwyder? Ek het al sy besonderhede geneem. Ek sal dit waardeer indien iemand my kan laat weet of hierdie persoon reg opgetree het.
Antwoord:

Jou vraag aan Arrive Alive verwys.

Jy meld egter nie waar die voorval plaasgevind het nie en of dit in die Weskaap is of nie.  Ek praat slegs namens die Provinsie in terme van praktyk en optrede. Die wet is egter nasionaal van krag.

Vind aangeheg uittreksels uit die Nasionale Padverkeerswet van 1996. Ek het nie tans toegang tot Afrikaanse wetgewing nie so dit is die Engelse weergawe.

Die beampte is geregtig om jou lisensie te vra en ook enige ondersoek te doen om die korrektheid daarvan vas te stel (dit is heel waarksynlik wat hy in die motor gedoen het deur  om die  kode agterop te skandeer of per radio of telefoon die geldigheid vas te stel). Met dien verstande dat indien hy daarop sou beslag le dan sal hy bewys daarvan moet gee. Dit soos in die wet vermeld. Dit het hy duidelik nie gedoen nie deurdat hy dit terug besorg het.

Dan ook die instruksie was, op dit wat jy meld,  ‘n wettige een en jy het die risiko geloop om nie daaraan gehoor te gegee het nie.

My mening is dat die beampte reg opgetree het as ek die wet lees en reg verstaan.

Ek hoop dit antwoord jou vraag.

Groete

David

NATIONAL ROAD TRAFFIC ACT NO. 93 OF 1996

Extracts

3F. Powers and duties of inspector of licences

In addition to the powers and duties conferred upon him or her or under this Act, an inspector of licences may, subject to the provisions of this Act or any other law-

(a)       by notice in writing as prescribed, direct the owner, operator, driver or person in charge of any vehicle, wherever found, which in his or her opinion does not comply with the requirements for roadworthiness certification provided for in this Act or in any other law, to produce such vehicle for inspection, examination or testing to an appropriately graded testing station for such class of vehicle at a time and place specified in such notice;

(b)       in respect of any motor vehicle, demand from the title holder, owner, operator or driver thereof the production of any document which such person is required to have in respect of that motor vehicle in terms of this Act or any other law, or any like document issued by a competent authority outside the Republic;

(c)       require from any instructor-

(i) where such instructor is engaged in teaching or instructing another person in the driving of a motor vehicle, forthwith; or

(ii) where such instructor is not so engaged, within seven days,

to produce evidence of his or her registration;

(d)       examine any motor vehicle in order to satisfy himself or herself that it is the motor vehicle in respect of which a document referred to in paragraph (b) was issued;

(e)       impound any document referred to in paragraph (b) which appears to be or which the officer suspects to be invalid or which has been or appears to have been unlawfully altered or defaced or which is being put to unlawful use, and where any document is so impounded, the inspector shall issue a receipt in respect thereof to the person concerned;

(f)       require the owner, operator or driver or person in charge of any vehicle forthwith to furnish his or her name and address, and give any other particulars required as to his or her identification, and where applicable, immediately to produce a professional driving permit;

(g)       demand from any person immediately to produce a licence or any other prescribed authorisation authorising him or her to drive a motor vehicle, and to produce any other document which he or she is required to have in respect of any motor vehicle in terms of this Act or any other law;

(h)       impound any licence or document produced to him or her in terms of paragraph (g) which in his or her opinion may afford evidence of a contravention or evasion of any provision of this Act or any other law, and where any licence or document is so impounded, the inspector shall issue a receipt in respect thereof to the person concerned;

(i)        require any person, whether or not this person is in a vehicle, to furnish his or her name and address and to give other particulars required as to his or her identification, as well as such information as is within his or her power to furnish and which may lead to the identification of the owner, operator or driver of the vehicle concerned;

(j)       require any person to furnish him or her with any information as is within the power of such person to furnish and which may lead to the identification of the driver, owner, operator or person in charge of a vehicle at any time or during any period; or

(k)       at any reasonable time, having regard to the circumstances of the case, without prior notice, and in the exercise of any power or the performance of any duty which he or she is in terms of this Act or any other law authorised or required to exercise or perform, enter any premises on which he or she has reason to believe that any vehicle is kept.

[S. 3F inserted by s. 2, Act 21/1999 by Proc. 48 of 31 July 2000 w.e.f. 1 August 2000.]

3I. Powers and duties of traffic officer

In addition to the powers and duties conferred upon him or her or under this Act, a traffic officer may, subject to the provisions of this Act or any other law-

(a)       exercise or perform any of the powers or duties conferred upon an inspector of licences under section 3F;

3J. Failure to comply with instruction or direction of inspector of licences, traffic officer, examiner of vehicles or peace officer

(1) No person shall-

(a)          fail to comply with any instruction or direction given to him or her by an inspector of licences, traffic officer or examiner of vehicles, or obstruct, hinder or interfere with any inspector of licences, traffic officer or examiner of vehicles in the exercise of any power or the performance of any duty in terms of this Act;

officer or examiner of vehicles in the exercise of any power or the performance of any duty in terms of this Act;

 

Posted on by jonckie

Comments Off on Wat is ‘n verkeersbeampte se reg om my rybewys van my persoon te verwyder?

Comments are closed.