Jou lisensie kan afgradeer word indien jou sig aansienlik verswak!

Die Arrive Alive webwerf het die volgende navraag ontvang van ‘n bejaarde motoris:

Ons het hierdie navraag verwys na ons kenner oor Padverkeerswetgewing en wil graag die antwoord hier deel:

Ja dit is wettig. Die wetgewing bepaal sedert 1992 dat persone met ‘n kode C1, C, EC1 en EC lisensie twee oë met ‘n sekere sigskerpte moet hê. Indien hulle nie voldoen aan die vereistes nie moet die lisensie na ‘n B of EB afgradeer word. Reg 99 van die Padverkeersregulasies is van toepassing. Ek heg die Engelse kopie aan. Dit is op aandrang van die Optalmologie vereniging van SA gedoen aangesien hy wyer hoek van sig vir ‘n swaarvoertuig benodig word.

Die persoon se lisensie moes egter lank terug reeds afgegradeer gewees het.

Sy brief meld dat hy sy oog op 25 verloor het. Die wetgewing is al vir 20 jaar van toepassing en hy moes reeds ongeveer 4 keer sy lisensie hernu het.

Reg 99(4)

(bA)      If an applicant’s application referred to in paragraph (b) relates to a new licence of the code EC1 or EC and the applicant is disqualified in terms of regulation 102 from holding such new licence, but is not so disqualified from holding a new licence of the code EB, such applicant’s application shall for the purposes of regulation 102 be deemed to be an application which relates to a new licence of the code EB, and that applicant shall be issued with a new licence of that code

 

Reg 102

Defective vision disqualifying person from obtaining or holding licence

Reg 102.     (1)        A person shall be disqualified from obtaining or holding a learner’s or driving licence unless—

(a)        in the case of an application for a learner’s or driving licence relating to the codes A1, A, B or EB, such person has—

 

(i)       according to the Snellen rating a minimum visual acuity, with or without refractive correction, of 6/12 (20/40) for each eye, or where the visual acuity of one eye is less than 6/12 (20/40) or where one eye of the person concerned is blind, a minimum visual acuity for the other eye of 6/9 (20/30); and

(ii)      a minimum visual field of 70 degrees temporal, with or without refractive correction, in respect of each eye, or where the minimum visual field in respect of one eye is less than 70 degrees temporal, or where one eye is blind, a minimum total horizontal visual field of at least 115 degrees with or without refractive correction; or

(b)        in the case of an application for a learner’s or driving licence relating to the codes C1, C, EC1 and EC, such person has—

(i)         according to the Snellen rating a minimum visual acuity, with or without refractive correction, of 6/9 (20/30) for each eye; and

(ii)        a minimum visual field of 70 degrees temporal in respect of each eye, with or without refractive correction.

(2)        (a)        A person who is disqualified in terms of subregulation (1) may at such person’s expense approach a registered optometrist or ophthalmologist to test such person’s eyes in terms of the standards referred to in subregulation (1), and the result of such test shall, if it duly reflects the visual acuity of such person according to the Snellen rating, and his or her field of vision expressed in degrees, as contemplated in subregulation (1), be accepted by the driving licence testing centre.

(b)        If the result contemplated in paragraph (a) indicates that the person concerned is disqualified as contemplated in subregulation (1), the driving licence testing centre shall not issue such person with a learner’s or driving licence with a code to which the application of that person relates.

Groete

 

Alta

Alta Swanepoel and Associates

Also view:

Vision and Road Safety

Posted on by jonckie

Comments Off on Jou lisensie kan afgradeer word indien jou sig aansienlik verswak!

Comments are closed.