Wie is die Ombudsman en kan hy help met ‘n dispuut oor versekering?

U mag dalk hoor by ‘n gekla oor versekering dat die klaer aanbeveel word om die geskil te verwys na die “Ombudsman”. Maar wie is die person en hoe kan hy U help?

Die Ombudsman speel ‘n baie belangrike rol in die skep van sekerheid oor versekering en die beskerming van beide die kliënt en die versekeraar. Ek het self op ‘n keer vir iemand bygestaan met sy papierwerk en met sy bewoording in ‘n skrywe aan die Ombudsman in ‘n geval waar die versekeraar wel later oortuig is om’n uitbetaling te doen in terme van die versekeringseis.

In hierdie bespreking wil ons fokus op die Ombudsman vir Korttermynversekring. Daar is ook ‘n Ombudsman vir Langtermynverskering en ander finansiële dienste.

Wie is die Ombudsman?

Die Ombudsman is eintlik nie een person nie – maar in werklikheid ‘n Kantoor van onafhanklike goed gekwalifiseerde persone wat aangestel is om beide die verbruiker en die versekeraar by te staan in die geval van ‘n dispuut oor ‘n versekeringseis.

Hierdie Kantoor het tot stand gekom in Augustus 1989. Die Kantoor van die Ombudsman vir Korttermynversekering voorsien aan verbruikers ‘n gratis, effektiewe en billike metode om geskille te besleg. Dit word ook beskryf as ‘n “geen risiko” meganisme om dispute op te los.

Aan die hoof van die Kantoor van die Ombudsman is 4 verteenwoordigers van verbruikers, 3 verteenwoordigers van versekeraars, ‘n verteenwoordiger van die Suid-Afrikaanse Versekeringsvereniging en ‘n verteenwoordiger van die Raad op Finansiële Dienste.

Die Kantoor kan verbruikers bystaan met onder meer die volgende soorte korttermyn versekeringsaangeleenthede

Voertuig
Huiseienaars [Geboue]
Huiseienaars [Inhoud]
Selfoon
Reis
Ongeskiktheid
Versekering vir Kredietbeskerming
Kommersiele Versekering op ‘n beperkte basis

Sal die Versekeraar luister en gehoorgee aan ‘n beslissing van die Ombudsman?

Die Kantoor van die Ombudsman is aan erkenning verleen deur die bepalings van die Raad op Finansiële Dienste en Wetgewing spesifiek van Toepassing op die Ombudsman. Ingevolge hiervan het alle kortermynversekeraars ingestem om gehoor te gee aan die beslisings van die Ombudsman.

Die Ombudsman se taak is om as tussenganger en “arbiter” op te tree en hy verteenwoordig dus nie enige van die partye in die geskil nie.

Wanneer die versekerde verbruiker ongelukkig is oor ‘n versekeringsdispuut moet hy die volgende in ag neem:

 • Die verbruiker moet eers kla by sy versekeraar, en eers indien dit nie moontlik is om die geskil met die versekeraar op te los nie, dan kan hy die aangeleentheid verwys na die Kantoor van die Ombudsman.
 • Die beslissing van die Ombudsman is bindend op die versekeraar – maar nie teenoor die versekerde verbruiker. Dit neem nie die reg weg van die verbruiker om verdere regsstappe te neem nie.
 • Die Kantoor van die Ombudsman is ‘n onafhanklike kantoor.
 • Die Ombudsman se beslissings kan basseer word op die reg of billikheid en die Ombudsman verleen nie regsadvies nie.
 • Hierdie diens is beskikbaar aan alle verbruikers.

 

Ons onderneem om op Gesels Versekering voorbeelde van hierdie beslissings aan te haal en te bespreek ten einde meer duidelikheid te bewerkstellig oor dispute wat dikwels voorkom.

14 Responses to Wie is die Ombudsman en kan hy help met ‘n dispuut oor versekering?

 1. Harris Africa

  I brought a car in February 2012 and within the first 12 hours the engine broke. After many complaints and phone calls I received my car yesterday on the 17th September 2012. Within the first 2 hours after driving away from the garage the car broke again. Again the engine. Will you PLEASE help me. This is my work tool and it has cost me alot of money since February.
  I will appreciate your hel in this regard.

  My contact details are : 082 417 1882 . Thank you very much.

 2. Lourine Marx

  My husband have his own business of wood work and he accidently cut his right thumb almost of the doctor stich it and it started to get black and he sent us the specialis in potch He made a dicision to ampitated the nail part bacause the blade of the masjiene does to much damage So the thumb is shorter We have a disablity poilicy of sanlam and old mutual and platinum life and all of them say you must remove the hole thumb or your arm or hand you must not be able to perform work Is their something to do is it true do i have a case to stand on Please help!!!

 3. Marie van der Merwe

  Moning. I I was in a car acedint. Claim91295652, Advisor Lizette Van Der Westhuizen, Tel 0126733495, Fax 0126734929, vanderwesthuizenl@out.co.za, Claims Queries 08 600 70 000

  SUNNYSIDE SAPS AR NO 405/11/2012
  I have talk to lizette on the day the accident hapend and I had ask her if my vehicle is riten of how match would they pay out to me if I want my vehicel and repair it myself se said acording to her R13000 .It have been n week later and now She said I can have the vehicle but now I can have just R6000 they are going to clame it from the girl that have bump me Insurins. I can’t repair my car for that and she went back on her woord what can I do?

 4. Veronica Barnes

  Ek was saam met my seun in 27/72012 in ‘n motor ongeluk,sy motor was afgeskryf en hy het toe outsuranres geskakel en sy claim in gesit,hulle het gese hulle sal hom uitbetaal,maar hy wag nog steeds,my seun en sy vrou sukkel nou,want hy moes ‘n ander motor kry want hy werk ver,en tot nou toe het hy nog niks weer van hulle gehoor nie, OUTSURANCES is vol beloftes op die TV,maar hulle kom nie hul beloftes na nie,hulle laat almal glo dat hulle jou eis binne 48 sal uitbetaal maar dit is nie die waarheid nie.
  Ek sal dit baie waardeer as u ons in die saak kan help.
  Groete Veronica

 5. Helene Kruger

  Ek het ‘n Garmin GPS gehad wat vir ongeveer 6 jaar op my korttermynversekering gespesifiseer was. verlede jaar het ek dit afgeneem en net laat insluit onder alle risikos. verlede maand was my voertuig vir klein herstelwerk na ‘n werkswinkel en ongelukkig het ek vergeet om die GPS onder die voorste sitplek uit te haal waar ons dit altyd bêre. twee weke later toe ek die GPS wou gebruik het ek net die leë boks onder die sitplek gevind. die werkswinkel was die enigste plek wat dit gesteel kon raak. ek het die saak by die polisie aangemeld en ‘n saak nommer gekry. die versekering wil egter nie uitbetaal nie omdat daar volgens hulle, geen inbraak was nie. ek beskou dit as diefstal omdat iemand dit uit die boks verwyder het wat onder die sitplek was. niemand het toestemming gehad om daar te werk nie.

 6. BVercueil

  Ek is al +minus 12 jaar woonagtig in my huidige tuiste en al 12 jaar verseker by Legacy Underwriting Managers {Pty] Ltd.Omtrent 2-3 jaar gelede het ‘n pyp in my dak gebars water op plafon geloop ens. alles reg gemaak sonder fout.So 4dae gelede presies die selfde gebeur loodgieter was hier lek reg gemaak nog nie weer van my assuransie gehoor nie het vanoggend na hulle gebel Nee sê die dame hulle moet nog besluit wat gaan gebeur want die loodgieter het hulle vertel al die pype [plastiek] is met spykers vasgekap,hoekom dit nou ‘n probleem is en nie die 1ste keer toe dit gebeur het nie wil ek graag weet moet hulle nie hul eie mense aanstel om tekom kyk nie? ? dieloodgieter het wel vir hulle aangeraai dat die pype met koper en nie plastiek vervang moet word.Hoor graag van julle? ? ? ? Dankie

 7. Heinrich Kritzinger

  Ek het op vervroegde pensioen gegaan by FNB. n Sekere bedrag was nie belasbaar, maar n gedeelte wel. n Finansiele advisuer van Momentum is na my gestuur i.v.m my aftree-annuiteit
  polis, die adviseur het my verseker dat die polis uit betaal kan word sonder enige belasting aftrekkings aaangesien die polis net R63 120.00. Vandag ontvang ek my uitbetaling van R47 421.51 waarvan SARS R15 698.49 betaal is. By nadere navraag se SARS Momentum kan die uitbetaling terug trek en my net n derde betaal en die uitstaande balans maandeliks betaal sonder enige belasting..Momentum is genader maar se as die polis eers ten volle uit betaal is kan dit nie terug getrek word nie. Die Finansieele adviseur het my die verkeerde inligting gegee, wat doen ek nou?

 8. Andre du Plessis

  Sedert Maart 2012 is ek besig met ‘n inligting veldtog tussen Sanlam en Makelaar Christo Bothma NR 10986 BK 99/18637.23. Sanlam verwysing CAS 550889/EW. ePOS Leratomo@pfa.org.za

  Agtergrond inligting:

  Klagte 1

  Mnr Bothma het my en my vrou tuisbesoek en meegedeel dat hy ons Annuiteit Sanlam Polis wil oorplaas na Liberty Life wat baie meer rente tot gevolg sal he.

  Hy het my en my vrou (as getuie) meegdeel dit is net soos om van een bank na die ander te verander. Hy was betrokke by Sanlam en ons meegdeel dat hy alle finansiele aspekte goed ken. Ek het hom vertrou in die omstandighede.Die waarde van die polis wat ek by Mnr Christo Bothma uitgeneem het toe hy nog by Sanlam betrokke was is, R240, 493 en die bedrag na die dispuut is R 208, 483. Die bedrag R 208, 483 is net so by Sanlam agtergelaat sonder enige verder bestuur.
  Hy het my verseker dat hy ‘n Fondsbestuurder Pieter van ZYL aangestel om die polisse te bestuur en verseker beter inkomste, wat vir my belangerik is.

  9 Maart 2012 het Sanlam my per brief meegedeel dat ek R 32, 009.65 verloor het omrede dat die polis getermineer is.

  Ek hat dadelik met Mnr Bothma vergader en hy het my meegedeel dit is ‘n Artikel 14 Oordrag versoek,( hy self het ook die proses gevolg volgengs hom) om na Noble Privaat Beleggings oor te skakel,

  Ek het ‘n verslag na Sanlam gestuur en hulle het my meegedeel dat dit volgends die regte prosedure hanteer is. Dit was ook gemeld dat die Makelaar Mnr Bothma hom self verryk het om die een polis te kanseller en die ander polis by Liberty uit te neem.

  Op 3 Augustus 2012 en by verder skrywes het hy my meegedeel dat Advokaat Don Williams is aangestel om die saak met Sanlam te besleg. Geen verdere inligting is sedertdien ontvang nie en daar word nie gereageer op eposse nie.

  Klagte 2

  Desember 2011 is ek weens ‘n heupvervanging ongeskik verklaar en Salam het vir my die Sanlam polis ongeskiktheidtoelae uit betaal. Volgens Salam het Mnr. Bothma nie die dokumente , soos versoek, voorgele nie en die uitbetaling het ses maande geduur en ek het alle rente verloor. Sanlam het my meegdeel hulle aanvaar geen verantwoordelikheid vir die laat uitbetaling nie, omrede dat die Makelaar nalatig was met die dokumentasie. Hy het my meegdeel dat ek alles by hom moet los en nie persoonlik met Sanlam deel nie..

  Geen persoonlike dokument van Sanlam is deur Christo Bothma aan my voorgehou nie, alle dokumente wat ek moes teken is deur sy eie Bedryfhoof briewe voorgele. Sanlam beweer en het die dokument saam met die uitslag van die klagte voorgehou waar daar gemaan is oor die termineringskoste. Geen bedrae was aan my voorgehou nie. Ek is 59 jaar oud en sal onde rgeen omstandighede enige finansiele risiko’s neem nie. Nadat die gelde oorbetaal is het ek R 2000.00 per maand gekry dus is my verlies 6 x R 2000 = R12,000

  Alle dokument is beskikbaar en kan voorgehou word. U word versoek om my mee te deel wat se optree ek kan loods en/of wie kan my help om die verlies te kan delg?

  Vriendelike groete,

  Andre du Plessis
  083 53 96166
  Saligna str 36
  Doringkruin
  PoBox 5611
  2576
  Klerksdorp

 9. Goeie dag, ek wil net graag raad vra, my swear het met sy aftrede al sy geld gaan bele, sonder om van dit uit te hou. Niemand het hom geadviseer nie en al sy geld bele tot en met sy afsterwe. Sy pensioen is nou te min om in hom en sy vrou se behoeftes te voorsien. Hy wil al lening by bank gaan maak om te oorlewe. Is daar enige manier dat van sy geld kan losgemaak word, nadat hy dit vas bele het tot na sy dood. Hulle het dringend nou geld nodig, aangesien al die lewenskoste daagliks styg

 10. Karin Coetzee

  Goeie Dag

  Kan u dalk help, kan n prokureur 60% rente vra op n rekening wat oorhandig is?

  Baie Dankie

 11. shahieda lewis

  Goeie Dag

  Ek het n rekening By RCS gehad waar ek die volle bedrag vereffen het in Mei maand, ek het hulle gebel gese ek wil die rekening sluit, waarna hulle toe se ek moet n e-pos stuur met my ID en rek. nommer om die rekening sluit….vandag kry ek n rekening waarin hulle se ek skuld, R78.73 wat rente is wat opgehoop het vir die maand. Wat staan my nou te doen? Help asb! Ek kan mos nie rente betaal op n rekening wat heeltemal vereffen is nie!

 12. petro

  Ek het n polis vir tien jaar gehad tot tot kan ek hom meer betaal nie die polis wil nie my geld treug betaal nie help asb