Wat jy op jou voertuig kan laai is dalk moontlik maar nie wenslik!!

Wat kan jy alles met jou voertuig vervoer? Daar word soms snaakse items in en bo-op ons voertuie gelaai en al is dit fisies moontlik is dit dalk nie wenslik om dit so te vervoer nie. Dit is veral wanneer daardie items ‘n gevaar op die pad mag wees dat ons baie versigtig moet wees. Dit gaan oor veel meer as net skade aan ons voertuig en die item. Daar is verskeie vrae wat ons vir onnself moet vra voordat ons dit op die pad waag!

Dit is eerstens baie belangrik dat ons let op die padreëls en wat die bepalings is ten opsigte van oorlading. Indien die voertuig so gelaai word dat dit nie binne die wetlik toelaatbare perke is nie dan sal jy ook nie deur jou versekering gedek word in die geval van ‘n ongeluk nie. Ons moet aanvaar dat ons versekering net dekking verleen waar die voertuig bestuur word in volle nakoming van die padreëls.

Wat bepaal die padreëls?

Daar is ‘n regulasie spesifiek hieroor – Reg 246.

Manner in which goods to be carried

Reg 246.     No person shall operate on a public road a motor vehicle carrying any goods—

(a)        in such a manner as to come into contact with the surface of the public road on which the vehicle is being operated but a chain, known as a “static chain”, may be carried in contact with the surface of such road;

(b)        in such a manner as to obscure the driver’s view of traffic to the front or on either side, or his or her view in the rear-view mirror or mirrors of traffic to the rear;

(c)        which are not—

(i)         safely contained within the body of such vehicle; or

(ii)        securely fastened to such vehicle,

and which are not properly protected from being dislodged or spilled from such vehicle;

(d)        on the roof thereof, in the case where such vehicle is a motorcar, if the height of such goods measured from the highest point of such roof exceeds one‑half of the height of the motor car, measured from ground level: Provided that the provisions of this paragraph shall not be applicable in respect of pedal cycles being transported on the roof of a motor vehicle; or

(e)        in any container, which has provision for fastening by means of “twist locks”, unless such container is securely fastened by at least four “twist locks” and the provision of this paragraph are also applicable to empty containers carried on a motor vehicle, but two “twist locks” may be used to fasten a container which, measured parallel to the length of the vehicle, is at least one comma five metre in length and less than three metres in length.

Overall height of vehicle and load

Reg 224.     No person shall operate on a public road a motor vehicle together with any load thereon, the overall height of which—

(a)        in the case of a double‑deck bus exceeds four comma six five metres; and

(b)        in the case of any other motor vehicle exceeds four comma three metres. 

Besoek ook:

Overloading and Road Safety 

How long may a pole or ladder overhang from your vehicle?

Posted on by jonckie

Comments Off on Wat jy op jou voertuig kan laai is dalk moontlik maar nie wenslik!!

Comments are closed.